Длъжността кмет – престижна, но и много отговорна

IMG_20180207_131947Във връзка с изпълнение на Дейност 2: „Работа с учениците“, т.5 „Организиране на мотивационни посещения на учениците и техните родители в институции и фирми за запознаване със същността на конкретни професии“ по проект „Заедно да учим и творим” (договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове), на 7 февруари 2018 г. се състоя мотивационно посещение на учениците от ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово с представител на местото кметство. Присъстваха и родители, директорът на училището Дора Карагьозова, ръководителят на проекта София Минева, както и координаторът Златина Николова.

IMG_20180207_131838В качеството си на лектор и местен ръководител кметът на селото Тодор Куртев запозна присъстващите с организацията на работата, правата и задълженията на кмета. Освен това сведе до тяхното знание част от някои наредби, касаещи техните права, но и задължения като ученици. Напомни им вечерния час, даде насоки как са бъдат по-отговорни както в училище, така и извън него: да опазват природата, окръжаващата ги среда, да съхраняват училищното имущество и да не нарушават никога обществения ред.

Аудиторията получи и информация за предстоящото отбелязване на 150-годишнината от героичната смърт на легендарния войвода Стефан Караджа – на 26 май 2018 година. Община Болярово има IMG_20180207_131720и одобрен проект „Бъдещето има минало“. В седмицата от 21 до 25 май като част от честванията по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, ще се организират мероприятия и конференция с тематична насоченост.

Учениците се включиха с готовност в разговора, споделиха с какво свързват работата на кмета на селото. На по-активните участници в беседата г-н Куртев подари книги за селото. Децата разбраха, че това е пряко избираема от гласоподавателите длъжност и след време всяко от тях може да се кандидатира за нея.

Дали поради липса на смелост, от скромност или защото е съпроводена с множество отговорности, но никой от учениците не сподели, че иска да заеме тази длъжност, когато порасне. Но … след години всичко е възможно, нали?!

Пакети с храна и напитки бяха раздадени след посещението. Освен това бяха предоставени химикалки и брошури с информация за селото.

                                                                                                                                                                                         Бинка Величкова

 

About the Author :