Дистанционен курс по първа помощ при пътно-транспортни произшествия

Ямбол, 15.04.2021

БЧК въведе нов, смесен тип обучение по първа помощ за кандидатите за водачи на МПС: дистанционно + присъствено.

Дистанционният курс обхваща най-важните познания за оказване на първа помощ на пострадали при ПТП.

Записването в платформата става, чрез регистрация с лични данни, избира се от менюто “Курсове по Първа помощ” и “ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ”. След това се избира желаната локация и кабинет.

Записвайки дата в системата, следва да се има пред вид, че това е датата за явяване в кабинет на БЧК за практически упражнения. Теоретичната подготовка, заедно с всички тестове трябва да бъде премината до 24ч. преди датата на явяване на практическа подготовка. В противен случай  записването ще бъде невалидно и се налага да се избере нова дата за явяване на теоретична подготовка.

Обучението е разделено в 4 модула, като всеки модул се отключва като се премине през предходния и се положи малък тест. 24 часа преди явяването за практическо обучение трябва да се положи успешно и финален тест, което дава право за участие в него.

За получаване на удостоверение за издаване на свидетелство за правоуправление на МПС е необходимо да се премине и практическо обучение за 3 учебни часа в кабинет на БЧК, преди което се преминава входящ теоретичен тест на хартия.

Записването за курсовете може да се извърши през интернет страницата на БЧК: https://firstaid.redcross.bg/

Цената на курсовете  е идентична с тази на присъствената форма на обучение. Начините за заплащане са също 3 – през виртуален POS терминал, на място преди практическото упражнение или по банков път, като се представи разпечатка или копие от платежно нареждане.

                                                         ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply