Дискусия срещу агресията

DSCN2659Ямбол, 1.12.2017 г.

„Заедно срещу агресията, за по-хармонични взаимоотношения” – това бе темата, по която дебатираха участниците в дискусията, организирана от Обединението на жените социалистки в БСП – Ямбол, която се състоя на 28 ноември 2017 г. Гост лектор бе психологът Деница Велкова от НПО „Джендър алтернативи” – Пловдив, която открои проявите на агресия, посочи причините за съществуването й и очерта възможните пътища за намаляването й.

Педагози, психолози, родители, ръководители и служители, съветници,  потърпевши и граждани изразиха мнение, че са необходими общи усилия за борба с бедността и намаляване на социалното неравенство като източник на недоволство и гняв.

DSCN2668Изказващите се изразиха мнение за засилване на възпитателните функции в образователните структури, включване на повече спорт и творчески дейности в тях и запознаване на подрастващите с християнските добродетели. Подчертано бе изключителното значение на традициите в семейството, примера на родителя и възрастните за възпитаване на децата в дух на уважение и толерантност.

Участниците в дискусията призоваха медиите да отделят повече внимание на проявите на доброта, честност и съпричастност, да утвърждават хуманизма в живота.

Всички присъстващи се обединиха около необходимостта от създаване на център за съдействие и грижи към жертвите на агресия в Ямбол и налагане на строги мерки спрямо насилниците.

Пенка Илиева – областен координатор на ОЖС- Ямбол

About the Author :