Дискусия на тема “30 години демокрация – как се промениха нашите права”

Ямбол, 25.01.2020 г.

Дискусия на тема „30 години демокрация – как се промениха нашите права“ се проведе вчера в Ямбол. Основен лектор бе проф. д-р по право Янаки Стоилов по покана на организаторите – Обединението на жените социалистки в БСП.

Да, категорично се промениха правата ни през последните 30 години, беше краткият отговор на Янаки Стоилов – и за добро, и за лошо. Той отбеляза, че настъпилите промени в страната направиха реални много от политическите права и свобода, които преди това съществуваха ограничено. Това се видя в масовото участие на гражданите във всички видове избори през първите години, в различни обществени инициативи, свободата на движение, възможността да изразяват своето мнение, подчерта той. Същевременно отбеляза, че като че ли сме в период на деградация. Голяма част от хората не виждат особен ефект от своето участие в политиката, не смятат, че влияят върху решения, които засягат живота им. Това е отчуждение, което намалява изборното участие. На второ място са съмненията по отношение на пълната достоверност на изборния процес, на начина, по който се печелят гласовете.

Янаки Стоилов засегна и социално-икономическите права. Той подчерта, че в условията на капитализъм тези права, ако не бъдат осигурени, остават само хубаво пожелание. Сравненията у нас не са в полза на промените. По индекса на човешкото развитие в края на 80-те години и към 1990-та година България е в първата 30-тица. Това е комплексен показател, който включва един икономически и два социални критерия – брутният вътрешен продукт на човек от населението, средна продължителност на живота и ниво на образование. „За изминалите десетилетия България се срина почти двойно в тази класация, напоследък има минимално подобрение, сега заемаме обаче 52-ро място по този показател в света. Т.е. от челото на световната полупериферия ние сме се смъкнали към нейното дъно непосредствено преди слабо развитите страни“, отбеляза гостът. В това проучване участват близо 190 държави. Според него проблемът не е само в това, че нивата на бедността са големи и България заема по няколко ключови показатели последните места в ЕС. По доходите – минимална пенсия, минимална работна заплата, покупателна способност. Дори 2018 г. е излязъл доклад на Евростат, който оценява положението в страната като критично. Проблемът е, че губим позиции в рамките на Европа, не само на Европейския съюз. България се превърна в държавата с най-голямо неравенство, отбеляза той. Коефициент измерва доходите между 20-те процента най-богати и 20-те процента, които са в дъното на социалната класация според доходите. В България тази разлика вече е над 8 пъти, докато средно за ЕС е 5 пъти. Така че ние сме не само най-бедната, но и най-поляризираната страна, коментира Янаки Стоилов. У нас 1/3 от хората живеят в риск от бедност, а 22 %, т.е. над милион и половина, в крайна бедност. Това са тревожни тенденции, които показват какво представлява капитализмът в български условия и начинът, по който се управлява страната. „Независимо от някои подобрения по отделни показатели и за отделни периоди, тези тенденции, прибавени към критичното демографско състояние в страната, водят до извода, че не необходимо не само да се промени управлението, но е необходима и радикална промяна в социално-икономическата система“, отбеляза той. Според него тези въпроси могат да бъдат пренесени на местно ниво, във всяка община и регион, тъй като стои въпроса за допълнителното неравенство и по отношение на някои от най-важните права, както е например, в областта на здравеопазването. Има области в България, това се отнася и за Ямбол, където разходите, които се полагат средностатистически на човек от населението са два или три пъти по-ниски, отколкото са те в районите, които ползват по-голям обем услуги, осигурени във финансово отношение, заяви лекторът. Нерешен е въпросът за осигуряването на цели системи – въпросът за кадрите: лекари, медицински сестри, за териториалното разположение на тези дейности и това само доказва, че за да имаме ефективни социални права, трябва да имаме ефективни социални системи, допълни той.

Иначе юридическите средства за защита в днешно време са по-богати – те включват както националните, така и възможността на гражданите, когато са изчерпани другите възможности, да се обръщат за защита към Европейския съд за правата на човека в широк спектър от признати права. Там в най-добрия случай може да се постигне или компенсация на национално ниво, или да бъде осъдена държавата за нарушенията, които е допуснала.

Големите въпроси обаче опират до всеки един човек повече или по-малко и затова Янаки Стоилов е убеден, че темата е актуална. А през фокуса на състоянието на правата ни, ние можем да погледнем състоянието в основни области на обществения, социалния и стопански живот, заключи той.

Дискусията продължи с въпроси и коментари от присъстващите в залата.

 

About the Author :

Leave a reply