Дискусия за толерантността

TOLLДоброволците на БМЧК – Ямбол  проведоха дискусия на тема „Що е то толерантност“ с ученици от шести клас от ОУ “Петко Р. Славейков”. Целта на лекцията бе да се стимулира толерантността от ранна детска възраст. Обсъдени бяха различията между хората – раси, лични качествата, специфични физически белези и лични потребности на всеки човек. В края на дискусията участниците се обединиха около идеята, че всеки човек е уникален по своята същност, затова е важно да уважаваме и зачитаме различията. Благодарения на различията всеки човек се научава да бъде толерантен и да приема различните от него хора.

TOL

                                                                                                                                               Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

 

 

 

About the Author :