Дискусия за първата долекарска помощ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 9 октомври 2015 г. в Пенсионерски клуб „М. Вълев” в гр. Ямбол се проведе дискусия на тема „Първа долекарска помощ – базисни познания и умения”. Дискусията се водеше от Христо Димитров, представител от  целевата група по проект “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, участвал в Национално състезание за бедствена готовност. По време на дискусията бяха споделени теоретични знания и практически умения за видове рани, травми на опорно – двигателния апарат и стъпките, които се предприемат когато имаме човек в безсъзнание. OLYMPUS DIGITAL CAMERAВодещия на дискусията направи демонстрация на техника за спасяване върху манекен на пострадал в безсъзнание с нарушено дишане и кръвообръщение – Кардио –  пулмонална ресусцитация, след като са освободени дихателните пътища. Участниците в дискусията споделиха опита си в оказване на първа помощ и разказаха, че са участвали в дейности на санитарни дружини към БЧК преди години.

About the Author :