Дискусия за доброволчеството

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ Професионална гимназия по iтроителство и геодезия “Кольо Фичето” гр. Ямбол се проведе дискусия с ученици от 8 и 9 клас по темата “Какво според мен e  доброволчеството? ”. Участниците в дискусията имаха възможност да се запознаят  с реализираните дейности на БМЧК в различни направления – социално – помощна дейност; здравна просвета; първа долекарска помощ; организационна дейност и други.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAУчениците споделиха своя личен опит в доброволчеството до момента. Участниците изявиха желание да се присъединят към младежката организация, за да имат възможност да помагат на хората в нужда.

Гергана Георгиева

About the Author :