Дискусия за активността на младите

DSCN2495Дискусия на тема „Активност на младите“ във връзка с Международния ден на младежта – 12 август, проведоха съвместно ден по-рано Младежки информационно-консултантски център-област Ямбол и Български младежки червен кръст.

Историята на празника започва преди близо 17 години. На 13 декември 1999 година с резолюция 54/120, Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната конференция на министрите отговорни за младежта състояла се в Лисабон на 8 – 12 август 1998 г.

12 август да бъде обявен за международен ден на младежта. Общото събрание препоръчва на 12 август да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден. По този начин да се предизвика по-голямо разбиране към Световната праграма за действие за младежта през 2000 г.

DSCN2489 (1)Проявите на този ден са израз на младежката енергия, въображение и признаване на ключовата роля на младите хора на техния принос за укрепване на мира и развитието.

Въведение в темата беше представяна по интересен начин от експерта на проекта Димитринка Димитрова за активността на младите хора от областа акцент в дикусията бе как младите хора от областта да станат по-активни граждани в своите населени места в които живеят и да остояват гражданската си позиция по наболели проблеми.

Доброволците от БМЧК – Ямбол споделиха опита си при организиране на кампании в полза на уязвими деца, което налага изразяване на активна гражданска позиция пред институциите.

По темата бяха  изказани интересни становища, бе споделен успешен опит и бяха зададени въпроси към бъдещи проекти които престоят.

Ръководителят на проекта Калоян Кламианов направи ретроспекция как е иницииран този ден и отправи поздравление към всички млади хора от областа.

Инициативата е по проект „ Млад гражданин 5” ,финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална программа за младежта (2016-2020) и подпрограма 1:Младежки информационни-консултантски центрове(МИКЦ).

Бъди посланик на доброто!

Ти си България! От нас зависи! Осмели се да бъдеш!

Защото

БЪЛГАРИЯ ♥ МЛАДИТЕ.

МИКЦ – област Ямбол

БМЧК – Ямбол

Калоян Калиманов – Ръководител МИКЦ – Област Ямбол

DSCN2482 DSCN2483

About the Author :