Дискусия “Активност на младите”

DSCN1089Младежки информационно-консултантски център – област Ямбол проведе на 9 август 2015 дискусия на тема „Активност на младите“ във връзка с Международния ден на младежта – 12 август.

Историята на празника започва преди близо 16 години. На 13 декември 1999 година с резолюция 54/120, Общото събрение на ООН приема направените препоръки на Световната конференция на министрите отговорни за младежта състояла се в Лисабон на 8 – 12 август 1998 г.

DSCN106312 август да бъде обявен за международен ден на младежта.Общото събрание препоръчва на 12 август да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден.По този начин да се предизвика по-голямо разбиране към Световната праграма за действие за младежта през 2000 г.

Проявите на този ден са израз на младежката енергия, въображение и признаване на ключовата роля на младите хора на техния принос за укрепване на мира и развитието.

DSCN1071На дискусията беше представяна презентация от ръководителя на проекта  г-н Калоян Калиманов за активността на младите хора от областа. , акцент в дикусията бе как младите хора от областта да станат по активни граждани в своите населени места в които живеят и да остояват гражданската си позиция по наболели проблеми.

По темата бяха  изказани интересни становища, бе споделен успешен опит   и бяха зададени въпроси към бъдещи проекти които престоят.

Инициативата е по проект „ Млад гражданин 4” – финансиран от Министерство на младежта и спорта.

DSCN1076DSCN1080DSCN1085

      Калоян Калиманов – Ръководител МИКЦ – Област Ямбол

About the Author :