Димитър Стоянов: Да помогнем на децата на Ямбол

Ямбол, 11.04.2021

Избори! Страсти! Власт! Но най-важното са децата и подрастващите!

Имам идея как да помогнем на децата в Ямбол. Как да покажем и да приобщим децата към природата, към природосъобразният живот на земята. Идеята е:

Днес бях на Ормана. След бариерата на фазанарията отдясно има три прекрасни Еко пътеки с девствена природа. Пътеките са оформени. Има и изоставена сграда най вероятно от военните.

Прекрасно оформен естествен кът “ПРИРОДА, ДЕЦАТА ЕКОЛОГИЯ И ВЪЗПИТАНИЕ”. Видях го в Нова Зеландия. И при нас, всичко е дива природа, която децата трябва да виждат всеки един сезон. Да се учат и възпитават да пазят и да уважават природата, като те самите са потопени в нея. Предлагам военната база да се преустрои в учебен център за природата и животните. Трите девствени Еко пътеки около нея да се използват за разходката на децата в девствената природа. Пътеката е оформена, но трябва един метър да е асфалтиран или бетониран и ограничен от двете страни с ограда за да не може децата да навлизат към гората. Само на определени места да има вратички където децата да се докосват до природата. Това за участъци с огради и пейчици за почивка.

С автобус всеки ден поне по шест групи от детските градини и училищата до 4 клас да се извозват до този център целогодишно, независимо дали е зима, лято или есен.

ТЪРСЯ СЪМИШЛЕНИЦИ!

Най-важна е общината.

Приканвам бизнеса да помогнем на децата.

“ДИКС 2001 М” и “ВЕНИ 97″да осигурят електричество и осветление.

“Инертни материали” да предостави инертните материали.

“Заводски строежи” и “Пътстрой” да осигурят асфалта и полагането.

“Диана комерс”, “Инфрастрой инженеринг”, “Инком”, “Силма”, Техни строй инженеринг”,” Контраст билдинг” да осигурят бетона и извършването на строителните дейности на центъра, а  „АВС ИНЖЕНЕРИНГ” да осигури  бои, латекс, гипсо картоните.

БИЗНЕСМЕНИ ХАЙДЕ В ИМЕТО НА ДЕЦАТА ДА СЕ СЪЮЗИМ.

ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА И БЪДЕЩЕТО ИМ.

ЧАКАМ СЪМИШЛЕНИЦИТЕ на имейл [email protected]

за кампанията “ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА  В ЯМБОЛ”

About the Author :

1 Comment to “Димитър Стоянов: Да помогнем на децата на Ямбол”
  • П.В.
    April 14, 2021 - Reply

    Асфалт и бетон ??? в девствената природа ???.

Leave a reply