„Дизайн“ е единствената нова професия през следващата учебна година в училищата в областта

SAM_9111-Държавният план-прием в 8 и 9 клас за учебната 2017/18 г. в област Ямбол бе представен и съгласуван на заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие –Ямбол. Едно училище предлага професионално образование по нова професия – това е ПГСГ „Кольо Фичето“ в Ямбол –  професията е „дизайн“, специалността „интериорен дизайн“ с прием от 9 клас. 41 са планираните паралелки при 1025 ученици в 8 клас, от тях 18 са профилирани паралелки и 20 професионални.  За ученици със специални образователни потребности в 8 клас са планирани 2 паралелки в професионални гимназии в Ямбол и една в Елхово. През предстоящата учебна година помощното училище в Елхово вече няма да е със статут на училище, а ще бъде Център за специална образователна подкрепа и учениците ще бъдат записани в професионална гимназия „Стефан Караджа“. SAM_9112-При учениците за 9 клас са планирани и 23 паралелки за 576 ученици, като от тях 17 са паралелките в професионалните гимназии – 3 в община Елхово, 14 в община Ямбол. Експертите определиха предложения план-прием като напълно балансиран. Поради промени в нормативната уредба, за учебната 2017/2018 учебна година по изключение бе изготвено предложение за държавен план-прием на два випуска – за учениците, които завършват основно образование в VII и за учениците, които завършват основно образование в VIII клас. За постигане на новия план-прием бяха организирани и проведени поредица срещи с директорите на професионалните гимназии, работодатели общините, дирекциите Бюро по труда.

About the Author :

Leave a reply