„Диана комерс – 1” за трети път получи най-престижната награда в строителството „Сграда на годината”

sg_SGRADA NA GOD 2014 MS 2 (326)За трети път строителната компания „Диана комерс – 1”  спечели най-перстижната награда в строителството „Сграда на годината”. Този път призът й е присъден  за Инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров” в категорията „Сгради със специално предназначение”. Инвеститор е Столична община, архитект и изпълнител е обединение “Егерсман&Ко”, в което влизат “Егерсман”, “АТ Инженеринг 2000” и “Диана комерс 1”, конструктор е Вернер Майер.

sg_SGRADA NA GOD 2014 MS 2 (330)Миналата година компанията получи за втори път приза в категория „Сгради образование и спорт” като изпълнител на Академичната база в София на Европейския колеж по икономика и управление. Инвеститор на сградата е „Евро Трейд Консулт” ЕАД, проектант е „Архитектурна агенция ДД” ЕООД – арх. Даниела Дикова, конструктор е инж. Анатолий Младенов, а изпълнител – „Диана комерс – 1” ЕООД. През 2009 г. „Диана комерс – 1” спечели „Сграда на годината” в категория „Ваканционни комплекси” като изпълнител на ваканционно селище „Оазис” в Лозенец.

sg_SGRADA NA GOD 2014 MS 2 (322)Инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров” е изградена като част от проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда”. Проектът цели изграждането на модерна, интегрирана система за управление на битовите отпадъци за град София.

На площадка „Хан Богров” са разположени 26 сгради и съоръжения. Инсталацията за биологично третиране е предвидена да приема и обработва 44 000 тона годишно разделно събрани био-отпадъци от територията на Столична община.

sg_SGRADA NA GOD 2014 MS 2 (329)Съоръжението функционира като две отделни технологични линии – за третиране на 24 000 тона/год. зелени отпадъци и 20 000 тона/год. био-отпадъци от домакинствата и търговските обекти на София.

В обедитението „Диана комерс – 1” е изпълнител на строителната част на проекта, който е най-големият в цяла България.

 

About the Author :