Диалог между община Ямбол и младежи от града на Международния ден на младежта

Национален младежки форум е най-голямата младежка платформа в България, която обединява 45 младежки организации и е пълноправен член на Европейския младежки форум. Младежкият съвет организира Младежки диалог в гр. Ямбол на 12 август от 9 ч. в Безистена. Срещата ще се проведе с представители на Община Ямбол, младежки организации и млади хора от областта.

Срещата ще започне с представяне на дейностите и текущия план на Национален младежки форум и дейностите относно младежта и младежките политики на Община Ямбол. Участниците в срещата ще бъдат запознати с проекта “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” и възможностите за участие на младите хора в процесите на формулиране на политики на местно ниво. В събитието е предвидена дискусия между младите хора и представителите на Общината относно мястото на младите хора, младежките организации и младежките пространства в рамките на Община Ямбол

Това е единственото младежко събитие в града, което осигурява платформа за активни млади хора и предоставя възможността гласът им да бъде чут. Във всяка една от срещите могат да се включат млади хора между 15 и 35 годишна възраст, независимо от това дали членуват в някоя от младежките организации от Общината или не.

Предвид създалата се ситуация и удължаването на извънредната епидемична обстановка и с цел сигурност на всички участници, по време на срещата ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки!

About the Author :

Leave a reply