Деца четат на деца

1От 7 до 11 декември 2015 г. се състоя националната седмица на четенето и в СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Болярово. Открихме седмицата с изложба пред училищната библиотека на детски книги, както и книжки, изработени от самите ученици в часовете по роден език и литература.

На 8 декември проведохме състезание по класове за най-добър четец на български език, руски език и английски език, както и за правопис по същите езици. Наградени с грамоти и книги от училищното ръководство за четене на български език бяха: Александра Асенова Ботева и Ива Йорданова Трифонова от VІ клас, Антоанета Станиславова Станкова от VІІ клас, Веселина Петрова Ефева от VІІІ клас, Ана-Мария Иванова Тодорова и Пламен Андонов Димов от ІХ клас, както и Кристина Тодорова Николова от ХІ клас.

2Грамоти и луксозен химикал за правопис на роден език получиха: Филипа Иванова Герджикова от V клас, Александра Асенова Ботева и Ива Йорданова Трифонова от VІ клас, както и Ана-Мария Иванова Тодорова от ІХ клас. Също с грамоти и книги за най-добър четец на руски език бяха удостоени Калоян Андонов Димов от ІХ клас и Иван Тодоров Иванов от ХІ клас, а на английски език – Стоянка Русева Стоянова  и Пламен Андонов Димов от ІХ клас. За правопис на руски език грамота и луксозен химикал получи Пламен Андонов Димов от ІХ клас, а на английски език – Юлияна Иванова Панайотова също от ІХ клас.

3Особен интерес събуди у децата 09 декември – денят на отворените врати на училищната библиотека. Учениците от полуинтернатните групи на І, ІІ, ІІІ и ІVклас, придружени от г-жа Буденова и г-ца Вачева – техни възпитателки, с голямо въодушевление разгледаха книгите, с внимание слушаха обясненията на госпожата, отговаряща за библиотеката, как да си потърсят интересна книжка за възрастта си, след колко време могат да я върнат и отново да си вземат нова, по-интересна книга. Останаха удивени, че библиотеката на СОУ „Д-р Петър Берон“ притежава над 4600 книги.

4Учениците с нетърпение очакваха 10 и 11 декември 2015 г., когато се проведе маратонът на четенето. Анелия Кацарова от V клас и Сияна Русева от VІ клас прочетоха на полуинтернатната група от І и ІІ клас литературната приказка „Щастливият принц“ от Оскар Уайлд; Теодора Димитрова и Диана Ангелова от VІ клас прочетоха на ПИГ – ІІІ и ІV клас фолклорните приказки „Жива вода“ и „Момчето и вятърът“. Панайот Тодоров Гочев от V клас прочете на ПИГот V и VІІ клас ромската фолклорна приказка „Легенда за рома”. Деветокласникът Пламен Андонов със завладяваща емоционалност запозна петокласниците с откъси от „Малкият принц“ на Антоан дьо Сент Егзюпери, а неговата съученичка Ана-Мария Тодорова събуди интереса на седмокласниците с разказа „Дервишово семе“ от Николай Хайтов. Учениците от VІ клас бяха удостоени с присъствието на секретаря на МКБППМН г-жа Милена Манолова, която запозна децата с интересна поредица от приключенски романи, като прочете част от тях. Шестокласниците дискутираха прочетените откъси помежду си и с г-жа Манолова и решиха да си потърсят поредицата, за да си я дочетат сами.

About the Author :