Деца се учат да обичат природата

IMGP3950На 21 октомври 2014 година в двора на ЦДГ «Здравец» – гр. Болярово се проведе поредната дейност по проекта „Обичам природата – и аз участвам”.  Тя бе по целите 2 и 5 – почистване и зацветяване на двора на ЦДГ «Здравец». Проектът е по националната кампания «За чиста околна среда- 2014 г.» . Стойността му е 4982 лева, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС) към Министерството на околната среда и водите.

IMGP3941Децата, заедно със своите родители, посадиха цветя, които ще отглеждат и за които ще се грижат. Освен в Болярово, децата от филиалите в Стефан Караджово, Воден и Шарково също ще засадят цветя по този проект.

Създадените в резултат на изпълнението на отделните дейности живи кътове ще се обгрижват, ще се съхраняват и практически ще се използват за обучение на децата по време на целия им престой в детската градина.
Всички филиали вече имат канарчета, за които да грижат, предстои да получат аквариуми с рибки. Има закупени също саксийни цветя и лаптоп и проектор по този проект.

IMGP3958Основна цел на ЦДГ ”Здравец” е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на децата от най-ранна възраст – чрез нагледни примери и лична ангажираност в процеса от страна на децата и техните родители.

About the Author :