Детско полицейско управление

От 12 до 14 ноември 2019г., БЧК-Ямбол стартира провеждането на първите обучения с ученици от шести клас в четири училища от общините Ямбол, Тунджа, Елхово и Стралджа, включени в Националната програма на МВР „Детско полицейско управление”. Инициативата се реализира за поредна година в партньорство с „Охранителна полиция”, „Пътна полиция”, „Криминална полиция”, психолози от лабораториите на МВР и духовни лица от съответните населени места.

Основната цел на Националната програма на МВР и останалите институции е преди всичко ранна превенция на подрастващите като чрез натрупването на теоретични и практически знания, децата да формират умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации – в къщи, на училище и на улицата, за своите права и отговорности, за работата в екип, уважение и толерантност към другите.

На територията на Ямболска област са обособени четири Детски полицейски управления в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Роза, община Тунджа, СУ „П. К. Яворов” – град Стралджа, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Елхово и СУ „Св. Климент Охридски“ – град Ямбол.

Добриела Праматарова, специалист „Първа помощ“ в Ямболската червенокръстка организация всеки месец по график ще посещава учениците, като ще им помага да усвояват знания и умения за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти, психосоциална подкрепа, превенция на пътния и водния травматизъм и др. В обученията участват и представители от Детска педагогическа стая, Районните полицейски управления и класни ръководители.

Първите срещи с малките полицаи бяха посветени на травмите на опорно-двигателния апарат – причини, мерки и алгоритъм на действията при оказване на първа помощ на пострадал.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply