Детско полицейско управление в Роза

1На 1 октомври от 13.30 часа в OУ „Св. Паисий Хилендарски“, село Роза тържествено беше открито „Детско полицейско управление“. Учениците от 5-ти клас ще участват в различни занятия и извънкласни форми, свързани с превенция и опазване здравето и живота на децата, справяне с трудни ситуации в дома, на училище и на улицата. Занятията ще се ръководят от класния ръководител, инспектори от Детска педагогическа стая, полицейски служители и представители на партньорски организации. Целта е чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за своите права и отговорности, за работа в екип, уважение и толерантност към другите. Проектът запознава учениците с правата и задълженията, които имат като пълноправни членове на обществото.

2На участниците в полицейското управление бяха подарени значки, светлоотразителни жилетки, шапки и бележници.Официални гости на откриването бяха инспектор Атанас Тагарев- служител в РУ „Тунджа“, инспектор Христо Стоев- полицейски инспектор във РУ „Тунджа“, младши полицейски инспектор Славчо Петров- РУ „Тунджа“, инспектор Банко Димитров- областен координатор на ДПУ за ОД на МВР Ямбол, Цветанка Алексиева – Секретар на МКБППМН при община „Тунджа”, Мария Янева – инспектор ДПС, Добриела Праматарова – БЧК.

3„Детско полицейско управление“ е инициатива на МВР в партньорство с НСОРБ, МОН, Министерство на младежта и спорта, Министерство на правосъдието, БЧК, Българска православна църква, Български туристически съюз.

4 5 6 7

 

Иван Ангелов

Психолог в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Роза

About the Author :

Leave a reply