Детските градини преминаха на летен график

DGДетските ясли и целодневните детски градини в Ямбол работят вече на нов режим през летния период. Графикът е съобразен със степента на посещаемост в градините през лятото. За периодите, в които отделни детски заведения няма да работят на родителите е предложена алтернатива.       Детска ясла „Мечо Пух“ няма да работи през юли, през август ще бъде затворена детска ясла „Щурче“.       През юли и август ЦДГ „Радост” ще бъде работи с  по две сборни групи.        За времето от  25 юни до 29 юли ОДЗ „Пламъче“  ще  работи с общо 6 групи. От 1 до 16 август същото детско заведение ще работи с общо 3 групи.   През юли  ОДЗ „Валентина“ ще функционира с пет групи за деца от 3 до 7 години  и две групи за деца от 10 месеца до 3 години, а през август ще работи с общо три групи.        В ОДЗ „Свобода“ през юли ще бъдат затворени централната сграда и филиалът.Във втората сграда ще работят пет сборни групи за деца от 3 до 7 години и две групи за най-малките.През август в централната сграда на ОДЗ „Свобода“ ще функционират четири сборни групи,  втората сграда ще бъде затворена, а във филиала ще работят 2 групи.      През юли ОДЗ  „Щастливо детство“ ще работи със шест групи, а през август ще се приемат деца в две дежурни групи в централна сграда.През август ще бъде затворена сграда №2 на детското заведение.      ЦДГ „Слънце“ ще работи с  по четири сборни групи през юли и август.      С пет сборни групи ще функционира ОДЗ „Пролет“ през юли, а през август ще има четири сборни групи.      Централната сграда на ЦДГ „Червената шапчица“ ще бъде затворена през юли, а във втората сграда ще работят четири групи.През август втората сграда на детската градина ще бъде затворена, а в централната сграда ще има три сборни групи.     В ЦДГ „Биляна“през юли в сграда №1 ще функционират три сборни групи,а през август в същата сграда ще има една дежурна група.През юли и август в ЦДГ „Биляна“  втората сграда ще бъде затворена.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Детски ясли и Детска кухня

Организация на работата в Детските ясли и Детска кухня през м.юли

Организация на работата в Детските ясли и Детска кухня през м.август

ДЯ № 7 „Мечо Пух“

ДЯ няма да работи

ДЯ ще работи с 4 сборни групи

ДЯ № 12 „Щурче“

ДЯ ще работи с 4 групи/3 групи с деца от ДЯ №12 „Щурче“ и 1 сборна група с деца от ДЯ №7 „Мечо Пух“/ и 1 седмична група

ДЯ няма да работи

Детска кухня

ДК ще работи

ДК няма да работи

About the Author :