Детска предприемчивост

SDC16489В СОУ”Св.Паисий Хилендарски” с.Скалица вече втора  година сме включили  в учебния план СИП”Предприемачество” в начален етап. Ръководени от разбирането , че  формирането на представи, умения и нагласи за трудова дейност в бъдеще трябва да започне още в ранна детска възраст сме включили миналата година ученици от втори, тази година от трети клас. А програмата показва връзката и значението на образованието с бъдещата трудова дейност на учениците. Ръководител на  СИП-а е старши учител в начален  етап Лалка Иванова преминала през курс на обучение на „Джуниър Ачийвмънт”.

SDC16480Целите, които сме си поставили e за развитие на умения на учениците да учат, забавлявайки се, за развитие  на предприемачески дух, запознаване с  професии и дейностите, които извършват характерни за региона, запознаване на учениците с елементи на понятия за личната икономика, формиране на умения за изработване на личен бюджет,   възпитаване на учениците като по-отговорни, допълване на учебната програма в началния курс с понятия и умения, свързани с бизнеса и икономиката, разширяване познанията на учениците за  видовете бизнес в общността,  разширяване познанията на учениците за значението на образованието за бъдещото им професионално развитие.

Една от сSDC16478тъпките  в реализирането на  целите ни е организирането на  „Работилница за мартеници”. Идеята беше не само да направим мартеници за Баба Марта, а като  едно малко  предприятие да произведем и  реализираме продукцията. Един  месец кипя оживена работа, в резултат на което  се получи  разнообразен асортимент. Дойде ред на опаковката, така че тя да не отстъпва на това, което се предлага на пазара. Помислихме и за рекламата – поставихме на видно място рекламно табло  с информация за дейността на клуба и част от изработените модели. Осъществихме и  контакти с представители на местния бизнес като им показахме мостри от нашата продукция. Един от тях хареса  нашите мартеници и  изкупи част от тях, за да ги продава в магазина си.

SDC16479Обсъдихме и екипно решихме една част да дарим за благотворителни цели, а с  друга да организираме базар. Ролите бяха разпределени-счетоводители, продавачи-консултанти, рекламни агенти. В дните  вторник и четвъртък малките предприемачи  усърдно извършваха своята дейност упражнявайки знанията си по математика, счетоводителите старателно записваха приходите от продажбите. Защото след това трябваше да приспаднат разходите за изработката и да уточнят печалбата. В момента обсъждаме идеи за бъдещата инвестиция  на тази печалба.

Така  един красив български празник се превърна в поле на изява на сръчност, умения и  изява,  за съхранение на българските традиции и обичаи.

SDC16484С това инициативите и практическите действия на СИП”Предприемачество” няма да приключат. Предстои ни  на 26.03.2015г. да се изявим в кулинарното изкуство  съвместно с участниците от СИП Предприемачество от ОУ”Христо Ботев” с. Ботево.

Така в СОУ „Св. П. Хилендарски” с. Скалица не само подготвяме образовани хора, но и бъдещето им участие в стопанския  живот.

About the Author :