Десет нови работни места в община Болярово

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОт 1 април 2015 година ще бъдат назначени десет нови работници в община Болярово  по Регионална програма за заетост за 2015 . Това са бройките, отпуснати за общината ни, при поисканите от общинското ръководство 80. От тези 10, шест ще работят в общинския център и четири в други населени места. Работното време ще е осемчасово, а продължителността на договорите им е за шест месеца.

Като цяло дейностите в програмата включват: подобряване на благоустройството, поддържане на държавната собственост и др. общополезни дейности. Регионалните програми за заетост са специфичен инструмент, чрез който с предоставени от държавния бюджет средства се дава шанс на част от безработните лица да намерят своята реализация на територията на включените общини.

About the Author :