Депутатът Мария Цветкова и кметът на Маломир в защита на здравето на хората от селото

Маломир, 12.02.2021 г.

Народният представител от ВМРО Мария Цветкова и кметът на Маломир Тодор Налбантов подадоха сигнал до редица институции за извършването на торене на земеделски земи в непосредствена близост до вододайната зона на ямболското село. Земята е общинска собственост и се отдава от общ. Тунджа под наем на земеделски производители.

Представителите на ВМРО посочват в сигнала, че буквално до огражденията на кладенците за питейна вода се отглеждат пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица. При обработването на земите и отглеждането на земеделските култури се извършват торене и пръскания в разрез със санитарните здравни изисквания. Това е единственият източник, откъдето селото черпи вода.

Сигналът е изпратен до директорите на РИОСВ – Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, Областна дирекция по безопасност на храните, РЗИ и ВиК – Ямбол. В него Цветкова и Налбантов изразяват безпокойството на жителите на село Маломир, които са се обърнали към тях за съдействие относно проблема.

„Опасяваме се, че тези земеделски дейности могат да замърсяват водоизточника и да бъдат опасни за здравето на живущите в селото. Обръщаме се към Вас с настояване да направите необходимите проби и измервания на място, да проучите проблема и да вземете спешни мерки за разрешаването му, тъй като касае пряко здравето на населението на село Маломир“, пишат в сигнала ямболският народен представител и кметът.

Въпросът е многократно повдиган от Тодор Налбантов пред ръководните органи на община “Тунджа”, но към момента не са предприети необходимите мерки за прекратяване на тези земеделски практики.

След намесата на депутата от ВМРО Мария Цветкова и подадения сигнал институциите се задействаха бързо.

Проверка на място извършиха служители на Басейнова дирекция, съвместно с представители на ВиК, Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – Стара Загора и кмета Налбантов. Бе взета водна проба, на която ще бъде извършен пълен физико-химичен анализ.

Проверката установи, че тръбните кладенци, които водоснабдяват с. Маломир за питейно-битови цели, нямат учредени санитарно-охранителни зони. Това е ангажимент на ВиК – Ямбол, но дружеството не е изпълнило задълженията си.

РЗИ – Ямбол посочва в становището си, че поради липсата на санитарно-охранителни зони няма как да се съблюдава спазването на здравните изисквания на териториите, които към момента нямат санитарен статут.

Проверка по сигнала извършиха и експерти от Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол. Според техния отговор най-удачно е парцелите да бъдат преобразувани в пасища.

Мария Цветкова и кметът на село Маломир Тодор Налбантов ще продължат да изискват законът да бъде спазен, а здравето на населението защитено.

About the Author :

1 Comment to “Депутатът Мария Цветкова и кметът на Маломир в защита на здравето на хората от селото”
  • !
    February 14, 2021 - Reply

    Аве Мария!

Leave a reply