ДЕН с жалба до прокуратурата за незаконна сеч

Сеч гора-1-11.02.2019ДО

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Ямбол

Относно: Съмнения за незаконна и нерегламентирана сеч

Уважаеми господин Прокурор,

За боровата гора по пътя за Сливен, където беше статуята на Богиня Диана, в края на 2018 г. имаше Договор № 113/11.09.2018 г. между Община „Тунджа” и „Комодор“ ЕООД за санитарна сеч с прогнозно количество 266 куб. м според маркировката на дърветата.

Сеч гора-2-11.02.2019Разрешителното за сеч изтече на 31. 12. 2018 г. и голяма част от изсечените дървета бяха изнесени към тази дата.

В момента продължава поголовна сеч без да има закачена табелка на входа на гората. Огромно количество здрави дървета са повалени, много от които немаркирани, а изсъхналите остават непочистени. И само на днешна дата, 11.02.2019 г. се извозват около 300 куб.м. дърва.

По Договора за санитарна сеч, който е за 266 куб.м., са платени 6024,00 лв. без ДДС. Допълнителното количество кражба ли е? Със знанието на лесничея на Община Тунджа ли се изпълнява? И ако е така, защо е разрешено изсичането на такова голямо количество и унищожаването на гората? Ако е липса на контрол, това не прави Общината по-малко отговорна.

Тъй като на час се изсичат между 20 и 30 дървета, които са расли за около 50 години, моля, за Вашата спешна намеса да спрете сечта на гората докато се извърши проверката и по този начин да предотвратите унищожението на една от малкото останали гори в нашия край. И ако има виновни, те да бъдат санкционирани, за да не се допускат в бъдеще такива своеволия.

Сеч гора-3-11.02.2019 Сеч гора-4-11.02.2019

 

Димитър Вълев Димитров

                                                                       Председател на УС на Сдружение

                                                                       „Движение с екологична насоченост“

About the Author :

Leave a reply