Ден на толерантността, приятелството и доброто в ОУ „Христо Ботев” – с. Ботево

DSCF0445Идеите и песните, таблото и танците бяха на учениците. Ръчичките на всяко дете са покана за приятелство. Таблото стана цветно и весело като дъгата. Химна на децата „Вълшебните думи” бе подхванат от всички. За втори път в нашето училище се отбелязва Денят на Розовата фланелка. Съчетахме го с този ден на толерантността. Розовите цветя закичени на всяко дете и учител, разноцветни балони, песните, танците, стихчетата направиха деня изцяло техен – „Ден на приятелството и доброто”, качества, които всеки от тас притежава.

DSCF0480

 Стоянка Ковачева

Учител в ОУ „Хр. Ботев” с. Ботево 

About the Author :