“Ден на отворени врати” в Окръжен съд-Ямбол

sadОкръжен съд – Ямбол и Районен съд – Ямбол организират „Ден на отворени врати” на  21 април, петък, от 9.30 до 16.00 часа в Съдебната палата, съобщават от съда.

Провеждането на „Ден на отворените врати” е насочено към по-добро познаване и популяризиране ролята и дейността на съдилищата и има за цел да съдейства за повишаване на правната култура на гражданите, тяхната по-добра информираност и доверие към работата на съда.

В Деня на отворени врати представители на съда ще запознават целеви групи с работата на съдии и съдебни служители, с извършването на съдебно-административни услуги в съдилищата. Целеви група от ученици от Гимназия „Васил Левски” в град Ямбол, ще присъстват на провеждането на реален и симулативен съдебен процес.

Програмата за „Ден на отворени врати” включва и лекция на тема “Трафик на хора. Децата и кибер престъпленията”, част от програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” с учениците от Х „в” клас на Гимназия „Васил Левски” от град Ямбол.

About the Author :

Leave a reply