Ден на отворени врати в Окръжен съд – Ямбол

sadНа 16 април, по повод 140 години от приемането на Търновската Конституция и професионалния празник на юристите и на съдебните служители, Окръжен съд – Ямбол отваря вратите си за гражданите и гостите на града. Поради големия интерес към Деня на отворени врати, е изготвен график за посещения от ученици.

В 9.00 ч. е организиран заключителния урок и тържествената церемония по връчване на удостоверенията на участниците в образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

В 09.30 ч. ще бъдат наградени участниците в конкурса за есе на тема: “Съдия – професия с кауза: Истината и само истината!”

В 11.00 ч. ще започне информационният тур “Съдът отблизо” с ученици от ОУ ” Христо Смирненски” в Ямбол.

В 14.30 ч. – “Професия – съдия” – среща с деца от ОУ “П. Р. Славейков”.

В 15.00 ч. е информационният тур “Съдът отблизо” с група по интереси от ОУ “Петър Берон” – Ямбол – “Аз, гражданинът на България”.

Провеждането на този „Ден на отворените врати” е насочено към по-добро познаване на дейността на органите на съдебната власт и има за цел да съдейства за повишаване на правната култура на гражданите и тяхната по-добра информираност. Ден на отворени врати ще има и в Административен съд – Ямбол и в Районен съд – Ямбол.

По повод 140 години от приемането на Търновската Конституция и професионалния празник на юристите и на съдебните служители, на 16 април от 13 ч., в Безистен – Ямбол ще се проведе тържествено събрание. То е организирано от Окръжен и Районен съд – Ямбол, Административен съд – Ямбол, Окръжна и Районна прокуратура – Ямбол, Адвокатската колегия и Център по юридически науки в Бургаски свободен университет. Поканени са магистрати от върховните съдилища на Република България, Висш съдебен съвет, Висш адвокатски съвет, областния управител, кметовете на общини в област Ямбол, както и всички юристи и съдебни служители от Ямболския съдебен район.

About the Author :