Ден на добротата

Ямбол, 21.02.2022 г.

Денят на спонтанните актове на доброта се отбелязва независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения. Целта на този ден е да се забрави самолюбието, да се помисли за другите около нас, да се забравят различията между хората. Идеята за доброта е различна при всеки човек-помощ на възрастен човек при пресичане на пътя, правене на комплимент на някого, извършване на доброволческа дейност, почерпка на приятели и т.н.

По повод Денят на добротата, доброволците на БМЧК-Ямбол положиха грижи за бездомни котки в града. Младежите нахраниха котките и им поставиха специални съдове с чиста вода за пиене.

About the Author :

Leave a reply