Денят на отворени врати в Административен съд – Ямбол мина под мотото „Да поговорим не електронно!”

???????????????????????????????Журналисти от ямболски и централни медии се срещнаха днес с председателя на Административен съд – Ямбол Диана Петкова. Поканата за празничната среща – разговор беше по повод празника на Конституцията, на юристите и на съдебните служители. За първи път в историята на комуникацията с медиите на срещата нямаше предварително поставена тема. Представителите на медиите имаха възможност да си поговорят с председателя на съда и по служебни и по чисто човешки теми, каквато беше и целта на поканата: „Да поговорим не електронно!”. „Избрахме това мото и този начин на отбелязване на празника, защото през последните една-две години в повечето случаи контактуваме с вас по електронен път, каза в началото на срещата съдия Петкова. Така постепенно забравяме да общуваме очи в очи. Затова исках да ви поканя, за да си поговорим за нещата, които ни вълнуват”, допълни още тя. Журналистите останаха изключително доволни от идеята за такава среща, защото те също споделиха усещането за отчужденост, породена от електронната комуникация.

Picture 033На срещата бяха съобщени и шестимата, събрали най-голям брой гласове от юридическата общност в Ямбол, за избирането на „Юрист на годината”. Те са Галина Вълчанова – съдия в Районен съд – Ямбол, Диана Петкова – Председател на Административен съд – Ямбол, адвокат Стефка Въжарова и адвокат Денка Дрянова, Окръжният прокурор Дойчен Дойчев и Николай Кирков – съдия в Районен съд – Ямбол. Тази инициатива се прави за първи път в ямболския съдебен район по предложение на председателя на Окръжен съд – Ямбол. В номинациите участваха юристи и служители от всички юридически ведомства. Всеки имаше право да номинира по един юрист от Ямболския съдебен район /съдия, прокурор, следовател, адвокат, юрисконсулт, нотариус, дознател/, който да отговаря на следните критерии: с работата си да защитава и утвърждава принципите на върховенството на закона; да е олицетворение на общественозначими морални ценности при упражняване на професията; да има принос в развитието на правото; да е получил значимо професионално признание. До крайния срок, 27 март, в гласуването участваха 127 юристи.
Срещата с председателя на Административен съд – Ямбол беше част от инициативите в Деня на отворени врати, посветен на празника на Конституцията, на юристите и на съдебните служители. Около 40 граждани, в това число и ученици, посетиха сградата на съда. В 15,30 ч. пред тях беше направена демонстрация на случайното разпределение на делата в Административен съд – Ямбол.
Организирането на дни на отворени врати е част от политиката на Административен съд – Ямбол, насочена към откритост и прозрачност в работата. Целта е повече хора да знаят, че административното правосъдие служи за защита на гражданите срещу незаконосъобразните действия и бездействия на държавата, поради което се използват всички форми на комуникация, каквато са и дните на отворени врати.

Катя Няголова

About the Author :