ДЕКЛАРАЦИЯ от общинските съветници от Българската социалистическа партия в Общински съвет – Ямбол за провала на европейските проекти в гр. Ямбол

DSC08382УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През настоящия мандат на Общински съвет – Ямбол стартираха трите най- важни европейски проекта в града – Реконструкция на „Безистена” и НАР „Кабиле”, Ремонт на центъра на града и Водния цикъл в кв.“Каргона“ с Градската пречиствателна станция за отпадни води. Независимо от обстоятелтвото,  че сме опозиция на днешното управление на града, винаги сме гласували „за” финансирането на тези проекти с убеждението, че трябва да сме единни в името на просперитета на нашия град Ямбол и съгражданите ни.

Равносметката, която правим шест месеца преди да изтече мандата ни на общински съветници, не ни задоволява. Трите проекта са спрени, не се работи, градът е разкопан и мръсен. Хората са раздразнени, напрежението е видимо. На фона на това, кметът и неговият екип мълчат или дават незадоволителни обяснения за създалата се ситуация. А фактите са следните:

–         Проектът за реконструкция на „Безистена” и НАР „Кабиле” стартира през м. юни 2012г. Трябваше да приключи през м. юни 2014 г. Срокът му е удължен с 18 м. Очаквано приключване – в края на 2015 г. В момента е временно спрян.

–         Проектът за Водния цикъл в кв. Каргона и Градската пречиствателна станция за отпадни води стартира през м. август 2012 г. Трябваше да приключи през м. март 2015 г. Срокът му е удължен с 12 месеца. Очаквано приключване  – м. март 2016 г. В момента не се работи.

–         Проектът за реконструкция на центъра на града стартира през м. май 2013 г. Трябваше да приключи през м. май 2015г. Срокът му е удължен със 7 месеца. Очаквано приключване – м. декември 2015 г. В момента е спрян.

На фона на говоренето на национално ниво за „отпушване”  на европейските пари към РБългария, за усвояване с бързи темпове и приключване в съкратени срокове на започнатите проекти, все по драматична изглежда ситуацията в нашия град.

Трите проекта са на обща стойност 104 млн. лв.

До момента са усвоени   31 млн.лв. Крайно незадоволително е усвояването от 30%, т.е. по-малко от авансовите плащания, които са до 35%. Или след авансовото плащане/разплащане кметския екип загубва интерес от проектите и те са на тази ”замръзнала” фаза.

За оставащите 10 месеца, до крайните срокове на проектите, трябва да се осигури поетапно финансиране на обща стойност около 70 млн. лв. Едновременното спиране работата по трите проекта затруднява финнасирането им и го прави невъзможно.

Общината разполага с единствената възможност да ползва кредит от фонд ФЛАГ в размер на 10 млн. лв. Наскоро кметът подписа договорите за старта на регионалното депо , което също изисква средства в рамките на тази възможност.

В Общински съвет сме гласували „за” осигуряване на съфинансирането на трите проекта, което е на обща стойност 3, 571 млн. лв.

С бюджета за 2015 г. общинските съветници от ГЕРБ допълнително осигуриха за трите проекта финансиране  на обща стойност 1.227 млн.лв от парите на ямболските данъкоплатци, заради пропуски и допуснати слабости в проектите, с което ямболските пари за проектите вече са над 4, 798 млн. лв. Като се има предвид начина на приключване на проектите от кмета и екипа му – с неразплащане на окончателните суми по договорите от управляващите органи поне с 10 %, то ямболския данъкоплатец може да очаква да плати поне още 10 млн. лв. поради ”кадърността” на кметския екип.

Днес, в дневния ред на заседанието на Общински съвет, две от  точките касаят удължаване на срокове по два от проектите. Категорично се обявяваме против всякакво удължаване на срокове на най-важните проекти за нашия град и заявяваме, че няма да участваме във вземането на тези решения.

Ние, общинските съветници от БСП, настояваме кметът да направи публичен отчет пред съгражданите ни защо проектите са спрени, защо не се работи по тях, докога ще бъде разкопан  и мръсен центъра на града, кога кв. Каргона ще има улици, кога ще се отвори Безистена? Време е за отговори, за прозрачност и отчет на публичните средства.

При създалата се ситуация, управляващите от ГЕРБ в града – кмет и екипът му трябва да поемат своята отговорност за провала на трите европейски проекта. Освобождаването  на зам. – кмета по регионалното развитие, евроинтеграцията и оперативните програми би било най – малкото, с което кметът трябва  да покаже желание за промяна.

Дадохме достатъчно  кредит на доверие на кмета и неговия екип при изпълнението на тези три проекта. Няма да подкрепяме безхаберието и некомпетентността в Община Ямбол.

Общинските съветници от БСП в Общински съвет гр. Ямбол

About the Author :