Деветокласници посетиха импровизирано местопроизшествие

1_28032018Учениците от 9-ти „б“ клас на Езикова гимназия “Васил Карагьозов” в Ямбол, заедно със своя класен ръководител г-жа Стоянова, вчера, 28 март 2018 г., се запознаха отблизо с работата на служителите от сектор „НТЛ“ при ОДМВР – Ямбол. В присъствието на експертите от ОДК г-жа Карапачова и г-жа Пехливанова младежите посетиха импровизирано местопроизшествие на кражба на вещи от  МПС. Те наблюдаваха намирането и снемането на дактилоскопни следи и изземване на веществени доказателства. Разгледаха оборудването на мобилната криминалистична лаборатория и се запознаха със спецификата на работа при посещение на местопроизшествие. Веднага след това деветокласниците проследиха дейността на експертите по обработване на иззетите материали, извършване на криминалистични изследвания и други специализирани дейности по изготвяне на експертизите – доказателства по досъдебните производства. Като доброволци участваха в демонстрация на криминалистична регистрация с фотографиране и снемане на дактилоскопни отпечатъци. Занятието протече при голям интерес от страна на младежите, които искрено заявиха желанието си за следващи срещи със служителите от областната дирекция.

Инициативата  е част съвместните дейности на  ОДМВР – Ямбол, ОДК при община Ямбол и ръководството на ЕГ „В. Карагьозов“ за професионално ориентиране младите хора.

2_28032018 3_28032018

 

About the Author :