Девети октомври – световен ден на пощата

0943064001380873510_500276_600x458_actualnoНа 9 октомври 1874 година в Берн е подписан дотовор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Именно този ден целия свят празнува сега като Световен ден на пощите. Броят на страните-членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите три години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878 г. През 1947 година ВПС получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.  

На  1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи.

Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз в Отава, Канада, през 1957 г., през календарната седмица, която включва датата 9 октомври – Световен ден на пощите.

В тази връзка на 9 октомври 2015 г. „Български пощи” ЕАД организират във всички Областни пощенски станции посещения на ученици, които ще прочетат написани от тях писма и ще проследят „Пътя на писмото”. Децата ще се запознаят и с дейността на една пощенска станция. Своите писма ще прочетат и наградените от „Български пощи” ЕАД участници в 44-я Международният младежки епистоларен конкурс на тема: „Разкажете ни за света, в който искате да израснете”.

Международният младежки епистоларен конкурс, е създаден с решение на Конгреса на Всемирния пощенски съюз в Токио през 1969 г. и официално стартира през 1971 г. Целта на този конкурс е младите хора да развиват уменията си, свързани с изкуството да се пишат писма и да усъвършенстват способностите си за изразяване, а също така и да се укрепва международното сътрудничество в световен план, което е една от основните мисии на Всемирния пощенски съюз. Конкурсът е отлична възможност да се популяризира важната роля на пощенските услуги в съвременното общество. Чрез участието си в него всяка страна-членка на Всемирния пощенски съюз допринася за насърчаването и повишаването на грамотността сред младите хора. Това е и една от целите на хилядолетието на ООН за постигане на свят на равноправие, просперитет, свобода, достоен живот и мир.

Организатор на международния младежки епистоларен конкурс в Република България е „Български пощи” ЕАД.

Темата на 45-я Международният младежки епистоларен конкурс за 2016 г. е: „Напишете писмо до своето 45-то годишно аз”.

About the Author :