Двудневна конференция „Образование и младеж“ се провежда в Ямбол

3-Двудневна конференция на тема „Образование и младеж“ се провежда на 14 и 15 март в Комплексния център за социални услуги в Ямбол. Организатор е Областният информационен център. В конференцията участват представители на училища, детски градини и неправителствени организации в младежкия сектор. Заместник-кметът на община Ямбол Илияна Бицова поздрави присъстващите и подчерта, че подобни срещи раждат идеи, а в един проект най-важна е именно идеята.

Програмата „Еразъм+“ и възможностите в сектор „Училищно образование“ бяха представени 1-от Център за развитие на човешките ресурси. Припомнено бе, че „Еразъм+“ е наследник на програмата „Учене през целия живот“, тя стартира през 2014 г. и приключва 2020 г. „Еразъм+“ е насочена към училища, детски градини и професионални гимназии. Програмата дава възможност за повишаване квалификацията на учителите, за разработване на атрактивни методи за привличане вниманието на учениците, обмяна на опит. Тя насърчава връзката между образованието и бизнеса. Цели да помогне за справяне с безработицата сред младите хора; за повишаване на квалификацията на училищния персонал и за създаване на партньорства. Програмата е директно свързана с европейските приоритети за постигане на по-висока заетост; учене през целия живот; мобилност – пътуване с цел образоване в други страни на ЕС; активно гражданско участие; качествени и достъпни образователни услуги. По тази програма е 2-възможно професионалната подготовка на ученици от професионалните гимназии да се осъществи в друга страна. Що се отнася до училищния персонал, „Еразъм+“ бе могъл да финансира наблюдение на работния процес в чужбина или преподаване в партньорска институция в друга страна. В презентацията бе посочено какво се финансира от програмата: организация по проекта; разходи за пътуване; разходи за издръжка; езикова подкрепа; такса за курс; извънредни разходи ; подкрепа за лица със специални потребности.

Във втората част на първия ден от конференцията присъстващите бяха запознати с предстоящи процедури по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а утре – по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – и двете оперативни програми действат в периода 2014-2020 г.

През втория ден се предвижда да бъдат представени възможностите, които предоставя програмата „Еразъм+“, в сектор “Младеж”.

About the Author :

Leave a reply