Двойно увеличават възнаграждението на съветниците?

IMG_1571AДвойно увеличение на месечното възнаграждение е на път да си гласуват общинските съветници в Ямбол, което ще струва на ямболлии над 230 000 лв. от техните данъци. На сесията в петък председателят на Общинския съвет д-р Татяна Петкова внася предложение „от 1 януари 2014 г. размерът на месечното възнаграждение на общинските съветници да е равен на 65 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец”. Мотивите за него са, че от 3 януари 2014 г. е обнародвана промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация, според която общият размер на получаваното от един съветник не може да бъде повече от 70 на сто от брутната работна заплата на администрацията.
Досега съветниците получаваха 30 процента от средната брутна работна заплата за последното тримесечие. Справка на „Неделник” установи, че за септември средната брутна работна заплата в община Ямбол е била 688 лв. и на тази база са изчислявани доходите им за октомври, ноември и декември, или иначе казано всеки съветник е имал възнаграждение от 206 лв., върху което общината е платила и осигуровки.
За цялата 2013 г. заплатите на Общински съвет – Ямбол, които се финансират като местна дейност, т. е. от данъците на всички ямболлии, са възлизали на 82 830 лв., като отделно общината е платила и над 25 000 лв. за осигуровки. Т. е. общо от бюджета за 37-те съветници е платено 107 830 лв.
Ако съветниците приемат предложението на д-р Татяна Петкова, месечното им възнаграждание ще стане приблизително 450 лв., а на година те ще ни струват над 233 000 лв. Или иначе казано съветничеството ще се превърне в доходна „работа”, а повечето от нашите общински избраници възприемат задължението си като безмисловно и безропотно гласуване в Съвета на прищевките на кмета, да не говорим, че има и такива, които никога не са казали и дума от трибуната.
Някои от съветниците не са съгласни с подобно увеличение. „И това, което в момента се плаща, е нормално и няма нужда от увеличение, коментира за „Неделник” общинският съветник Мариета Сивкова. Според нея заплащането за работата в Общинския съвет не е просто месечен доход, за нея смисълът да си съветник е да работиш в полза на хората, защитавайки интересите на града.
Ясно е, че законът дава възможност за увеличение на дохода на съветниците, но въпрос на мярка и на морал е прецениш дали това увеличение трябва да бъде приложено и в Ямбол. Защото формулировката до 70 %, включва и сегашните 30, т. е. увеличение не е необходимо на всяка цена. Още повече, че поне в представите на ямболллии това възнаграждение трябва да бъде и заслужено…

Диана Иванова

About the Author :