Двойно намаляват нощувките в местата за настаняване

hotelПрез април 2015 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 378, а на леглата – 685. В сравнение с април 2014 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а леглата в тях намаляват с 14.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2015 г., е 4.3 хил., или с 54.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през април 2015 г. в област Ямбол е Румъния – с 15.5%, следват Латвия – с 13.9%, Естония и Турция – по 6.1%, Испания – с 5.9% и Нидерландия – с 5.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през април 2015 г. намаляват с 18.0% в сравнение със съответния месец на 2014 г. и достигат 1.5 хиляди. Те са реализирали средно по 2.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 342, а пренощувалите българи – 1.2 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.1 нощувки, а българските – средно по 2.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2015 г. е 21.5% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява със 17.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през април 2015 г. в областта достигат 162.8 хил. лв., или с 45.9% по-малко в сравнение с април 2014 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 55.2%, а от чужди граждани – с 11.4%.

 

 

About the Author :