Движение с екологична насоченост с инициативата “Осинови дръвче”

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА 50Х70 (002)От няколко години Сдружение с нестопанска цел “Движение с екологична насоченост” /ДЕН/ предоставя безвъзмездно на деца и възрастни малки дръвчета – кедърчета и обясняваме необходимите грижи за засаждане и отглеждането им.

Тази година решихме да предоставим на училищата в Ямбол и община Тунджа млади фиданки за засаждане под надслов “Осинови дръвче”. Целта е да отбележим световния “Ден на Земята” на 22 април и обърнем внимание на децата към грижата за дърветата – белите дробове на планетата ни.

Днес, 18 април 2019 г., от 15,30 часа в Община Тунджа ще предоставим на 29 училища и детски градини на територията на общината дръвчетата – кедър с указания за засаждане и условия за отглеждането им.

Подготвили сме и два плаката – първият с текст на „Клетва пред земята“ на български и английски език и кратка история за 22 април, Международния ден на Земята; вторият – с какво тровим почвата и за колко време се разграждат отпадъците. Те ще бъдат поставени на стативи в деня и до мястото на засаждане, а след това изложени във фоайето на училищата.

Утре, на 19 април ще бъдат занесени същите материали в 16 училища в гр. Ямбол.

Понеделник, 22 април – в още три училища в гр. Ямбол.

На 20 април, събота, в 15,00 часа в с. Козарево ще се засадят предоставените дръвчета от жителите на селото.

На 23 април, сряда от читалището в с. Стара река организират засаждането.

Целта на инициативата ни е да обърнем внимание на децата колко грижи и време са необходими, за да се отгледа едно дърво, а колко бързо се отсича и унищожава! С плакатите се надяваме да се вглеждат повече в обикалящата ни природа, да я пазим всички чиста и да знаят, че при всяко изхвърляне на отпадъци са необходими години за разграждането им.

Димитър Димитров, Председател на УС на Сдружение ДЕН

About the Author :