Две публични покани по обществени поръчки се състояха на 29 февруари

BOLYAROVOНа 29 февруари 2016 година в Болярово се проведоха две публични покани във връзка с обществени поръчки.

Първата бе от 13 часа с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строителство във връзка с изпълнението на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Болярово“. Комисия, с председател Мария Янева Чанева (секретар на община Болярово) отвори постъпилите в срок оферти – седем на брой.

Втората публична покана бе от 14 часа – относно обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти на два обекта на територията на община Болярово“ – обект „Преустройство на съществуваща вилна сграда и благоустрояване на двора“ и на обект „Проект на две дървени бунгала“ . Три бяха постъпилите оферти на фирми, които комисия, отново с председател секретаря на общината Мария Чанева отвори.

About the Author :