Две открити процедури за възлагане на обществени поръчки бяха проведени в Болярово

IMGP3501Две открити процедури за възлагане на обществени поръчки (по чл. 3, ал. 1 от ЗОП) бяха проведени на 13 август 2015 година в Болярово. На тях присъства представител на вестник „Крайгранична искра”.
Първата се проведе от 10 часа и бе с предмет „ Преустройство и възстановяване на читалищен дом в град Болярово – втори етап“. Комисия, с председател Йовка Димитрова Дженкова (началник на отдел „УСИТУ“), отвори единствената постъпила в срок оферта. Тя бе на фирмата „Инджов 19” ЕООД – град Ямбол
Втората открита процедура се проведе от 13 ч. и бе с предмет „Ремонт на общински сгради, водостоци, язовири, мостове, паркове, канавки, благоустроявания и огради в община Болярово“ по две обособени позиции“. Обособена позиция 1: Извършване ремонт на общински сгради в община Болярово; Обособена позиция 2: Извършване ремонт на общински водостоци, язовири, мостове, паркове, канавки, благоустроявания и огради
Комисия с председател Мария Янева Чанева (секретар на община Болярово) отвори постъпилите оферти за двете обособени позиции. Кандидатствалите фирми бяха три : „Мириан“ ЕООД – град Стралджа, „Имсти“ ЕООД – град Ямбол и „Полисстрой“ ЕООД – град Ямбол.

About the Author :