Две номинации за наградата „Хипократ“

OBSTINA_YambolД-р Стоянка Мантарева е предложението на УС на Регионалната колегия на Български лекарски съюз в Ямбол за носител на наградата „Хипократ“ по случай 7 април – Международен ден на здравето. Местното подразделение на Българския зъболекарски съюз също има своята достойна номинация – това е д-р Веселина Андреева, орален хирург.

За удостояване с почетен знак „Герб на Ямбол“ УС на РК на Лекарския съюз са предложили петима медици: д-р Донка Парушева; д-р Милена Стоянова; д-р Таня Йорданова; д-р Ваня Иванова и д-р Иван Попов. За същото отличие професионалната организация на зъболекарите е номинирала д-р Минка Димитрова и д-р Емил Михайлов.

УС на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи предлага Стефан Генов – фелдшер в Психиатричното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, да бъде удостоен с наградата „Анка Александрова“. От същата професионална организация за награждаване с почетен знак „Герб на Ямбол“ предлагат: Стоянка Вълева – мед. сестра в ОУ “Н. Петрини“ и ПСГС „ Кольо Фичето“; Цветана Митева – медицински лаборант в ДКЦ 1; Лиляна Георгиева –мед. сестра в Хирургично отделение; Таня Николова – мед. сестра в детска ясла; Даниела Недялкова – мед. сестра в Спешно отделение; Мима Дойчева – мед. сестра в Дом стари хора.

Всички предложения ще бъдат разгледани в постоянната комисия по здравеопазване към Общинския съвет, след което Съветът ще вземе окончателно решение на свое заседание.

About the Author :

Leave a reply