Две нови процедури по обществени поръчки в община Болярово

IMGP4390Две процедури във връзка с възлагане на обществени поръчки бяха проведени на 25 юли 2017 година в Болярово.

Първата процедура чрез публично състезание с предмет:„Доставка на нов комбиниран багер – товарач с еднакви гуми”, одобрена с Решение № РД-5-283/30.06.2017 г. бе с начален час 11 ч.

Комисия, с председател Мария Чанева (секретар на община Болярово), отвори единствената постъпила оферта в срок. Предстои отварянето на ценовата оферта.

От 13 ч. бе процедурата чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР /строително-монтажни работи/ на улици и пътни участъци в община Болярово по две обособени позиции“; обособена позиция № 1 – “проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на улици”; обособена позиция № 2 – „проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на пътни участъци“, одобрена със Заповед № РД-5-282/30.06.2017 г.

Комисия, с председател Мария Чанева (секретар на община Болярово), отвори, разгледа и оцени двете оферти и по двете обособени позиции, постъпили в обявения срок. Протоколите и от двете ще бъдат качени на сайта на община Болярово.

 

About the Author :