Две жалби за изборите в Административен съд – Ямбол

Ad. sadДве жалби, свързани с местните избори за кметове и общински съветници, проведени на 25.10.2015 г. са постъпили в Административен съд – Ямбол. Едната е от упълномощен представител на БСП – Стралджа. В нея се твърди, че след разглеждане на резултатите за избор на общински съветници е констатирано, че в листата на МК „Промяна” има двама кандидати с еднакъв брой преференции. „При аналогични обстоятелства в листата на БСП беше разигран жребий, вследствие от което ОИК излезе с решение №131 МИ Стралджа, 27.10.2015 г., пише още в жалбата. Настояваме ОИК да се произнесе законосъобразно и на основание чл. 454 ал. 4 от ИК проведе жребий на номерата на кандидатите в списък А за общински съветници, получили равен брой предпочитания /преференции/ на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., за да няма двойни стандарти за различните листи и кандидати”.  Днес, 04.11.2015 г.,  състав на Административен съд – Ямбол излезе с Разпореждане, в което указва на жалбоподателя в 3-дневен срок да отстрани констатирани нередности в жалбата: не са посочени телефон, факс или електронен адрес на жалбоподателя, жалбата не е подадена в два екземпляра, не е посочен административен акт, който обжалва. Освен това, не е приложено удостоверение за съществуващо представителство, не е платена и държавна такса. В днешното Разпореждане на съда е посочено, че ако тези и други нередности, описани в мотивите не се отстранят, жалбата ще остане без раз разглеждане.

Втората жалба – сигнал е от кандидат за общински съветник от Реформаторски блок. Искането в сигнала е, Общинската избирателна комисия да упражни пряк контрол върху дейността на всички секционни избирателни комисии в Ямбол от № 282600001 до № 282600101. Изложени са и съображения за извършени нарушения при преброяване на преференциите. Съдебният състав излезе с определение, че жалбата е процесуално недопустима,  тъй като контрол върху дейността на СИК на територията на изборния район се осъществява от Общинските избирателни комисии, т.е. сигналът – жалба следва да се изпрати по компетентност на ОИК – Ямбол. Съдебното производство по жалбата е прекратено, поради липса на подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

Катя Няголова

About the Author :