Две анкетни проучвания правят анкетьори от Статистиката в Ямболско

pic1508Две анкетни проучвания прави Националния статистически институт чрез териториалните си бюра, съобщават от Териториално статистическо бюро-Ямбол. През периода март-май наблюдението е  „Статистика на доходите и условията на живот”. Изследването се прави паралелно във всички държави – членки на ЕС с обща методология и инструментариум и има за цел да установи доходите на домакинствата и условията на живот. Проучват се 7 200 домакинства в цялата страна. Освен домакинството, попаднало в извадката на случаен принцип, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

В периода март – май избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника. Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Югоизток.

Населените места на територията на област Ямбол, в които ще се анкетират определени домакинства, са следните:

Община Болярово – гр. Болярово и с. Попово;

Община Елхово – гр. Елхово и с. Лесово;

Община Стралджа – гр. Стралджа и селата: Зимница, Лозенец, Поляна;

Община Тунджа – селата: Безмер, Бояджик, Генерал Инзово, Голям Манастир, Кукорево, Роза, Търнава и Ханово;

Община Ямбол – гр. Ямбол.

През периода 3 април – май ще се проведе и статистическо проучване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата. Всеки от анкетьорите отново ще се легитимира със служебна карта. Населените места на територията на област Ямбол, в които ще се анкетират определени домакинства, са следните:

Община Болярово – с. Денница;

Община Елхово – гр. Елхово и с. Бояново;

Община Стралджа – гр. Стралджа;

Община Тунджа – селата: Веселиново, Межда и Скалица;

Община Ямбол – гр. Ямбол.

About the Author :

Leave a reply