Два сигнала подадени в Ямболска област в приложението VOX КНСБ

Ямбол, 24.09.2020

Ямбол е сред областите с подадени два сигнала в мобилното приложение VOX КНСБ, съобщи Илияна Димитрова, областен координатор на КНСБ – Ямбол. Сигналите са препратени към дирекция „Инспекция по труда“, уточни още ямболският синдикален лидер.

Тя припомни, че преди една година, по инициатива на КНСБ, е разкрито безплатното приложение VOX, което е бързо и лесно за сваляне, и чрез което по всяко време може да бъде подаден сигнал от работник за нередности на работното място.

Сигналите са анонимни, а КНСБ се заема с тях, като търси съдействието на компетентните институции за решаването им.

За този период на национално ниво чрез приложението са получени 108 сигнала, от които 102 са за нередности, а 6 са позитивни. Приложението има над 100 хиляди сваляния от магазините App Store и Google Play. Получените сигнали се препращат към компетентните институции. До момента в страната това е направено с 62 конкретни казуса. 46 сигнала са подадени за проверка към Главна инспекция по труда, 9 към Национална агенция за приходите и 7 към Комисия за защита на потребителите. Обработени и приключени са 67 сигнала. При 17 институциите са открили нарушение и са предприели необходимите мерки. На 30 сигнала се очаква отговор. На поставените въпроси пък е получен отговор от експертите на КНСБ.

Най-много негативни практики са посочени в областта на търговията и услугите – 64 сигнала. За туризма, хотелиерството и транспорта са получени общо 20 сигнала. За образователната и здравната система има постъпили по 4 сигнала, за читалищно и библиотечно дело – 2. Също толкова има и за държавната администрация. От сектор промишленост има 3 сигнала.

Лидер в негативните практики е категорията „Неплащане на заплати и осигуровки”, където са постъпили 20 сигнала, следвана от „Извънреден труд, извън законовите рамки” – 15 броя,  а за “Заплата в плик” има 14 сигнала. За липса на касова бележка са подадени 9 сигнала, 8 човека са алармирали за работа без договор. Също 9 са случаите в категорията „Насилие и тормоз на работното място”. От лошо обслужване са се оплакали 7 потребители.

Приложението продължава да действа и може да бъде свалено от App Store и Google Play.

About the Author :

Leave a reply