Двама се конкурират за избора на нов председател на Окръжен съд

???????????????????????????????Само в рамките на един месец и втората най-висока магистратска длъжност в Ямболски съдебен район се оваканти. Висшият съдебен съвет обяви конкурс и за председател на Окръжен съд – Ямбол, след като от 9 май  тече процедура за избор на окръжен прокурор. Причината за конкурса отново е същата – изтичане на мандата на досегашния ръководител. На 14 юли изтича вторият мандат на досегашния председател на Окръжен съд – Ямбол Добрин Кючуков, а според Закона за съдебната власт административните ръководители нямат право на повече от два мандата по 5 години.

Вече е изтекъл и срокът за подаване на документи за участие в конкурса. Само двама са кандидатите да заемат най-големия съдийски пост в Ямболска област – наказателният съдия в Окръжен съд – Ямбол Иван Иванов и председателят на Районен съд – Ямбол – Васил Петков.

Иван Иванов има 8 години стаж като наказателен съдия в Окръжен съд, което е задължително изискване да заема поста според Закона за съдебната власт, но стажът му като магистрат е 31 години. Преди това той е работил 2 г. като директор на Окръжна следствена служба – Ямбол, 7 г. като адвокат, в Адвокатска колегия – Ямбол, 5 г. като прокурор в Окръжна прокуратура. В периода 1983 – 1992 г. е работил като стажант съдия в Окръжен съд – Ямбол, следовател в отдел „Следствен” в МВР – Ямбол и началник на същия отдел.

Завършил е право в СУ „Св. Климент Охлридски”.

IMG_1978Другият кандидат за поста – Васил Петков, има 10 години стаж в съдебната система. От 1 декември 2009 г. досега е председател на Районен съд – Ямбол, преди това 4 г. е бил наказателене съдия в Районен съд, а година по-рано младши прокурор в Районна прокуратура – Котел. Една година е работил като юристконсулт в системата на Министерство на отбраната, като в същото време е бил съдебен кандидат в Окръжен съд – Ямбол. От 1990 до 2001 г. е работил в системата на Министерство на отбраната, защото има завършено и висше образование във Висшето военновъздушното училище в Долма митрополия. След това е завършил право в Бургаския свободен университет.

Двамата кандидати са декларирали и имотното си състояние, но то не включва нещо повече от апартамент и личен автомобил.

Този конкурс може и да изпревари процедурата за избор на окръжен прокурор, защото и двамата кандидати вече имат атестация, което е задължително условие. И за двата конкурса все още няма определени дати за изслушване.

Диана Иванова

About the Author :