Двама представители от Болярово участваха в обучение по трансграничен проект

chelen 2Златина Николова и Десислава Кичукова са двете млади дами от община Болярово, взели участие в тридневно обучение (21-23 април 2016 година) в град Къркларели (Република Турция) по трансграничен проект на НСМСБ – “Предприемачество в мрежа и трансфер на практики по заетост и кариерно развитие на младежта“.

Проектът подпомага засилването на кариерното развитие, насърчаването на предприемачеството сред младите хора и подобряване на връзката между образованието и бизнеса в трансграничния регион чрез подобрявяне на достъпа до информация, трансфер на добри практики и изграждане на икономическа синергия за МСП в района на област Ямбол и Къркларели, Турция. Целевата група на обучаемите е на възраст от 18 до 29 години, безработни млади хора със средно или висше образование, учащи и потенциални предприемачи, студенти и всички заинтересовани младежи. Предстоящите семинари и средища, ще бъдат организирани в периода май 2016 до август 2016.

Проект „Entrepreneurship Networking and Transfer of Youth Career Development and Employment practices“ /„ Предприемачество в мрежа и трансфер на практики за заетост и кариерно развитие на младежта“ е съфинансиран от ЕС и се осъществява в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция №2007CB16IPO008. Проектът се изпълнява през периода 01.09.2015 г. – 31.08.2016 г.

Партньори по проекта са Национално сдружение на малкия и среден бизнес /НСМСБ/ – клон Ямбол и Камара на търговците и занаятчиите Къркларели, Турция.

Водещ партньор е Национално сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ), с опит повече от 20 години в управлението на проекти, трансфера на иновации и подпомагане на развитието на общество, основано на знанието в България, НСМСБ е с традиции в изграждането на бизнес-мрежи и капацитет за конкурентоспособност.

Партньор по проекта Камара на търговците и занаятчиите в Къркларели е основана през 1963 г.- професионална организация с характеристики на публична институция, чието ръководство се определя чрез избори при съдебен контрол, определени със закон. В момента в Камарата членуват около 12 000 търговци и занаятчии и 28 дъщерни дружества и притежава. Органицацията има опит и натрупан капацитет в изпълнението на няколко проекта в Транс граничния регион.

Целта на проекта е засилване на кариерното развитие, насърчаването на предприемачеството сред младите хора и подобряване на връзката между образованието и бизнеса в трансграничния регион чрез подобряване на достъпа до информация, трансфер на добри практики и изграждане на икономическата синергия за малките и средни предприятия в региона на общините Ямбол и Къркларели.

Целевите групи са: дългосрочно безработни млади хора от транс граничния регион със средно и/или висше образование, ориентирани в предприемачество и бизнес идеи или с трудности при започване на първа работа, студенти от университети в България и Турция, независимо от сферата на образованието си, но с бизнес идеи срещащи трудности със започването на първа работа, млади хора от трансграничния регион, които не могат да разпознаят и да преодоляват трудностите на прехода от “училище към работа”, потенциални работодатели – фирми и държавната администрация, бъдещи бизнес партньори на младите предприемачи представители на местна

общност, които могат да бъдат наети и пряко облагодетелствани от дейността на младите предприемачи.

About the Author :