Двама младши прокурори встъпиха в Районна прокуратура-Ямбол

 

Ямбол, 03.09.2021 г.

Двама младши прокурори попълниха редовете на Районна прокуратура-Ямбол. Янислав Димов и Панайота Рандева спечелиха конкурс и бяха назначени от ВСС.

Двамата са завършили юридическото си образование в град София. Успешно са преминали обучителния курс в Националния институт по правосъдие. Янислав Димов притежава близо 4 годишен юридически стаж, а  този на Панайота Рандева е над 10 години.

Янислав Димов и Панайота Рандева подписаха акта си за встъпване пред прокурор Мина Грънчарова-административен ръководител на Районна прокуратура-Ямбол, която пожела на новите си колеги здраве и успех в работата.

About the Author :

1 Comment to “Двама младши прокурори встъпиха в Районна прокуратура-Ямбол”
  • всем привет
    September 8, 2021 - Reply

    Да ви спори работата! Клиентите да са ви доволни. На многая и благая лета.

Leave a reply