Двама млади специалисти по програма „Старт на кариерата“ иска да наеме Областна администрация Ямбол

oblastОбластна администрация Ямбол направи заявка за две работни места по програма “Старт в кариерата”, съобщават от пресцентъра на областта. През месец септември  2017 година стартира новата процедура за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата”, а заетостта ще започне от началото на 2018 г., уточняват от там.

В рамките на програмата се осигурява работа в публичната администрация на младежи до 29 години с висше образование. Програмата е финансирана със средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика, съгласно Националния план за действие по заетостта. Младежите се наемат за срок от 9 месеца.

Според възможностите за финансиране на Програмата Областните администрация ще могат да наемат до 2 лица, а общинските администрации до 3-ма млади специалисти.

За настоящата програма Областна администрация Ямбол търси да назначи млад специалист  завършил „Право“ за дирекция Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността и специалист с професионално направление Информатика и компютърни науки; Комуникационна и компютърна техника; Електротехника, електроника и автоматика за дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост.

„През годините Програма „Старт на кариерата“ се доказа като успешен модел за професионално стартиране на завършили млади специалисти и натрупване на първи административен опит“, коментира областният управител Димитър Иванов. В Областна администрация Ямбол от стартирането на програмата през 2002 година до сега са назначени и работили 35 млади специалисти. Една част от тях са продължили своето професионално развитие в администрацията, други се реализират успешно в други сектори на администрацията и бизнеса.

About the Author :