Двайсет работодатели искат да наемат работници с трайни увреждания чрез Бюро по труда-Ямбол

IMG_3945Досега 20 работодатели са подали заявки в Бюро по труда-Ямбол за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания, набирането на заявките започна от 15 август 2018 г. , научихме от Татяна Чанкова, директор н Бюро по труда-Ямбол.

По проект “Обучения и заетост”, който е за безработни с трайни увреждания над 29 г., заявки са подали 18 работодатели за 45 работни места, а по проект “Обучение и заетост за младите хора” – за безработни с трайни увреждания до 29 г. – работодателите са двама за 2 работни места.

И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

Работодателите ще бъдат стимулирани максимално дълго да задържат хората с трайни увреждания на работното място. Със средства от оперативната програма ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите от тях по проектите за 24 месеца. Ако работодателите задържат служителя 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.

Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с трайни увреждания по Компонент II на проектите, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места според своите потребности във всички бюра по труда в страната.

About the Author :

Leave a reply