Двадесет и осмо заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP6551На 30 октомври 2017 година Общински съвет – Болярово, проведе своето двадесет и осмо заседание. На него бяха разгледани, обсъдени и приети докладни записки относно: разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за третото тримесечие за 2017 година; предприемане на мерки за повишаване готовността за действие в  усложнена зимна обстановка сезон 2017/2018 г.; съгласие за изменение на ПУП – ПЛАН за регулация на кв. 15 по ПУП на с. Златиница; промяна на бюджета на общината за 2017 година; приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии за наследниците на Златан Петров Купов, с. Стефан Караджово; продажба на недвижим имот /земеделска земя/ частна общинска собственост в землищата на с. Попово и с. Дъбово; одобряване цена на дървесина от общински горски фонд на физически и юридически лица, извършващи дейност на територията на община Болярово.

IMGP6552 IMGP6548

 

About the Author :