Да прогоним злато от Веселиново

KukeriУчениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” село Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, участващи по Проект BG051PO0013.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” изработиха кукерски маски, влагайки творчество и въображение. Разказаха на своите съученици, че този обичай съществува от древни времена. Кукерските игри, съпроводени от звън на хлопки и чанове, прогонват злото с надежда за благополучие, здраве и берекет.

Стоянка Белчева

About the Author :