„Да пораснем заедно“

???????????????????????????????Приключиха дейностите по проект „Работилница за родители – да пораснем заедно”, финансиран от Детския фонд на ООН / УНИЦЕФ/, който стартира през месец ноември 2013 г.

Партньори по проекта на община „Тунджа“ бяха Народно читалище „Христо Ботев -1928”, с. Ботево и Народно читалище „Просвета -1910” , с. Тенево, които предоставиха подходящи помещения, техническо и материално обезпечение на дейностите.

Координаторите към читалищата Нели Ройдева / читалище Тенево/ и Мима Контаки / читалище Ботево/ съдействаха за сформиране на групите – по една във всяко читалище, както и на специалистите при провеждане на работилниците за родители.

По проекта  през ноември  2013 г. бе формирана една група от 15 родители на деца на възраст от 0 до 4 години в читалището в село Тенево. В групата  участваха родители, както от Тенево, така и от съседното населено място – село Маломир. Втората група родители от село Ботево започна работа по програмата през април 2014 година. В работилницата участваха общо 11 родители от различни етноси.

С родителите работиха двама специалисти педагози – Милена Паскова и Гергина Минчева.

Обратните връзки от работилниците потвърдиха мотивираността на родителите и интереса им към авторската програма „Да пораснем заедно- работилници за родители“. Родителите оцениха всяка дейност и материалите, свързани с темата, като добре систематизирани, адекватни и полезни. Споделиха откровено потребността да развиват своите умения като родители, както и ползата от програмата и от други подобни програми в подкрепа на родителя в следващите възрасти на детето – 5-7 години например. Предложиха да бъдат организирани допълнителни занимания, в които да са заложени активности по изкуство, танци, музика. Да бъдат предвидени занимания, игри, в които родителите участват заедно с децата си и възможност за създаване на тематични ателиета за родителите за обмяна на опит по здравни съвети, гимнастика на детето, хранене и др.

Проектът „Да пораснем заедно – работилница за родители” в община „Тунджа“ предостави възможност и осигури среда за подкрепа на доброто родителство в малкото населено място. Стойността на проекта е скромна – 3 200 лв., но ползите от него са реални.

Иновативният подход за партньорството с народните читалища потвърди за пореден път, че читалищата в селските региони, освен специфична културно-просветна мисия, могат да бъдат достъпно социално пространство, в което могат да се развиват и услуги за родители, и за деца.

 Добринка Ангелова

Технически координатор по проекта

About the Author :