Да гласуваш на инат

DSC00453A   На инат, без да се вслушват в аргументираното мнение на специалисти и по-компетентни от тях, гласуваха общинските съветници от ГЕРБ и осигуряващите им мнозинството в Съвета на последната сесия. Те не се съобразиха с писмото с препоръки на Камарата на архитектите и на Съюза на архитектите за Наредбата за разполагане на преместваеми обекти, въпреки че членовете на постоянната комисия по териториално устройство и транспорт са гласували въздържали се за приемането на Наредбата. За съветниците от ГЕРБ становището на най-компетентните професионални гилдии не означава нищо, щом повелята на кмета Георги Славов е друга. За тях неговата дума е закон и нищо друго, което чуят в Съвета, независимо колко аргументирано и вярно е то, няма значение.
Най-големият скандал обаче стана с приемането на Наредбата за прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура. Общинският съветник Мариета Сивкова, предложи гласуването да се отложи, защото в текстовете на наредбата има явно противоречие със Закона за устройство на територията. Според нея е недопустимо общината да въвежда и разрешение за прокопаване, след като по закон се изисква само разрешително за строеж. Като пример тя посочи разминаванията, например, според ЗУТ строителят е длъжен да уведомява преди засипване, а според наредбата това трябва да направи възложителят, а много често те са различни субекти и това ще създаде хаос в инвестиционния процес. Тази наредба въвежда допълнителен разрешителен режим, който не се изисква по закон, подчерта още Мариета Сивкова. Според нея не са законни и гаранционните вноски, които общината въвежда – за асфалтови настилки 1 пласт те са 100 лв. на кв. м, за 2 пласта са 130 лв. на кв. м. и т. н.
Още по-крайна в оценките си беше бившият кмет Николина Хаджигеоргиева, която също е строителен специалист. Тя също изрази мнение, че Наредбата е пълна с противоречия и затруднява максимално инвестиционния процес. Според нея наредбата е излишна, защото всички проблеми са уредени в ЗУТ, но се изисква общината да си свърши работата и да контролира. С тази наредба общината въвежда практиката вместо да контролират и да си вършат работата строителните чиновници да си стоят по стаите и да чакат инвеститорите да дойдат при тях да им искат разрешение за прокопаване.
Съветникът от ГЕРБ Галин Костов заяви, че наредбата е много наложителна и призова колегите си да я гласуват, а неговият колега Георги Миланов направи странното предложение да я гласуват, а пък ако иска областният управител след това да я връща като незаконна.
Предложението за отлагане естествено беше отхвърлено, а наредбата беше приета със 17 гласа „за”, 11 против и 4 „въздържали се”. Същото гласуване на инат прояви мнозинството и за повечето от предложенията от дневния ред.

Диана Иванова

About the Author :